Generelle salgs- og leveringsbetingelser, for Højager Belysning A/S

Såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenstående gældende i samhandelsforholdet.

Tilbud er maximalt gældende i 30 dage, hvis ikke andet er skriftligt anført.

Vi forbeholder os ret til ændringer i produkter, leveringstider, priser m.m., samt i de kataloger og prospekter som omhandler produkterne.


Lysstyringer og indreguleringer der er overleveret og færdigmeldt, er uden ansvar for Højager Belysning A/S.


Alle oplysninger om tekniske dimensioner, mål, vægt m.m. er alene vejledende.

Emballage er normalt inkluderet i varens pris. Leveret emballage tages kun retur efter aftale og hvis afsender betaler returfragt. Genbrugsemballage anvendes i udstrakt grad i vor virksomhed.

Produkt- og rådgivning ansvarsbegrænsning. Højager Belysning A/S er ikke ansvarlig for tidstab, avancetab, drift- eller indirekte tab hos kunderne eller 3. mand.

Betalingsbetingelserne er normalt anført i tilbud og på fakturaen. Ved overskridelse af betingelserne påføres renter og rykkergebyr. Såfremt betalingen ikke erlægges til aftalte tid, tillægges morarenter. Vareleverancer betragtes ikke som betalt før påløbende renter og tillæg er betalt.

Ved modtagelse af varer skal køber i egen interesse straks undersøge det modtagne for brækage, mangler eller forkerte varer. Ved uregelmæssigheder skal vi omgående eller senest 3 dage efter modtagelsen have besked. Brækagekrav vil da blive foreholdt vor pakketransportør uden omkostning for køber. Ved svigtende levering, herunder forsinkelser hæfter Højager Belysning A/S aldrig for bøder, drifttab, avancetab samt andet direkte eller indirekte tab.

Højager Belysning A/S forpligtelser er underkastet almindelig force majeure.

Varer tages kun retur efter forudgående aftale, med oplysning om følgeseddel eller fakturanummer og kun mod at køber betaler fragten. Returseddel kan downloades fra hjemmesiden www.hojagerbelysning.dk her.

Specielt hjemtagne varer tages ikke retur.

Returnering må ske 2 måneder efter modtagelse. Der fratrækkes 10%. i returgebyr, minimum kr. 50,00.

Eventuelt ombytning af defekte varer sker kun efter forudgående aftale. For lyskilder, sæt opsætningsdato på.

Leverede varer er Højager Belysning A/S ejendom indtil de er fuldt og endeligt betalt. Vi tager ejendomsforbehold.

Højager Belysning A/S yder garanti i henhold til gældende lovgivning.

Prisstigninger vil løbende kunne forekomme i takt med stigningen i priserne fra vores leverandører.

I samhandel med Højager Belysning A/S er det dansk lov der er gældende og eventuelle tvister afgøres efter dansk lov, i den retsinstans hvorunder Højager Belysning A/S hører.

Alle priser, som oplyses af os er ekskl. statsafgift, miljøbidrag og moms.

Hvis du er tilmeldt vores web-shop som kontantkunde kan flg. kort benyttes:
Dankort, eDankort, MasterCard, MasterCard debet, Visa, Visa Electron og American Express.