Lars Sparre
Lars Sparre
Direktør
Eksternt salg
Stig Bay-Jørgensen
Stig Bay-Jørgensen
Direktør
Internt salg, teknisk
service og logistik
Carsten P. V. Larsen
Carsten P. V. Larsen
Direktør
Administration, økonomi
EDB og markedsføring
Bag Højager Belysning A/S står ovennævnte tre personer, og det er også disse tre der står i spidsen for den daglige ledelse af firmaet.
De overtog firmaet i 2005, og havde inden da, været i Højager Belysning igennem 20 år.