Center for døvblindhed og høretab i Ålborg

Højager Belysning A/S har projekteret ny belysning på Center for døvblindhed og høretab i Ålborg, under Region Nord.


Der er i projektet brugt Tunable White armaturer fra Philips A/S og Aura, indbygget i 60 x 60 system lofter. DALI styringen er koblet op imod Helvar router som automatisk sørger for at tænde og slukke anlægget, overvåge og regulere luxmængden.
Desuden skifter armaturerne, via DALI styring, farve temperatur i en forprogrammeret cyklus, som sørger for at lave en døgnrytme belysning, hvor man fra morgenstunden starter ud med 2.500 kelvin grader. Over dagen booster man med ca. 6.000 kelvin grader, for hen sidst på dagen, at slutte af med ca. 2.700 - 3.000 kelvin grader igen.

 5