Ny belysning i fiskeindustri


Mål
Armaturerne i det forhenværende belysningsanlæg havde nået en alder, hvor driftsomkostningerne var blevet for høje, både i forbindelse med energiforbrug, og den løbende vedligehold, samt udskiftning af spoler og lysstofrør.


Løsning
Skagerak Pelagic ønskede derfor et helt nyt belysningsanlæg, som samtidigt med energioptimering, også skulle optimere selve lyset på fabrikken.


Resultat
Det nye anlæg er i dag bestykket med 60x60 LED-armaturer, med en høj lysteknisk ensartethed, hvor kilowatt forbruget er reduceret med 76%, i forhold til det gamle anlæg, hvilket svarer til at udledningen af CO2 er reduceret fra 40.761 kg, til nu 9.788 kg.

Investeringen i det nye anlæg har, ud fra virksomhedens arbejdsforhold, en tilbagebetalingstid på bare 5,96 år. Dette må siges at være en meget fornuftig investering, og det er værd at bemærke, at der i denne tilbagebetalingstid, ikke er indregnet omkostningerne i forbindelse med vedligeholdelsen af det gamle anlæg.

 

 
1