Vordingborg Bibliotek

Vordingborg Bibliotek er blevet energioptimeret med ny LED belysning og DALI styringer. Bibliotekets funktion skulle ændres til ”åbent Bibliotek”, dvs. at man fra tidlig morgen til sen aften, som borger, skulle kunne komme ind via sit sygesikringskort. Det bestående belysningsanlæg var bestykket med armaturer og lyskilder som gjorde at der var udsigt til en betragteligt ekstra regning på strømforbruget i den forbindelse, hvis der ikke blev ændret på denne del. Derfor anbefalede Højager Belysning A/S, Vordingborg Kommune til at konvertere belysningsanlæg til Philips LED armaturer, med DALI styring. De nye optimerede Philips DALI armaturer leverer et højt output, mange lumen pr. watt, samtidig med at blændingstal og ensartethed overholdes, og der kommer den mængde lys der skal til, alt sammen jvnfr. EN12464-1.

DALI styringsplatformen er bla. linket sammen med indgangskontrol, dvs. at når borgeren kommer til Biblioteket, sættes der den mængde lys på, der skal til, i de områder, hvor man opholder sig. Alle andre områder, har Biblioteket valgt, efter vores anbefalinger, at der skal være ca. 25 % lys på, således at lokalet ikke optræder mørkt og ubehageligt at opholde sig i. Intelligente DALI bevægelse- og tilstedeværelsessensorer styrer lyset, således at når der er bevægelse i områderne, optræder lyset nøjagtig som kravet er, og kan altid ændres i programopsætning, hvis der skulle ske ændringer i Bibliotekets opbygning, placering af hylder osv…

Styringsplatformen kan tilgås via netværk på stedet, eller udefra, via fjernopkobling, så vi altid har mulighed for at supportere kunden. De omtalte DALI bevægelse- og tilstedeværelsessensorer har desuden indbygget lux måling som sørger for at armaturerne i de opdelte zoner, nøjagtig afgiver den mængde lys der er påkrævet. Alle disse ting, som sparer Vordingborg Bibliotek over 70 % af det tidligere anlægs forbrug, har samtidig med løftet belysningskvaliteten med flere længder og sat vedligeholdelseskontoen på standby mange år frem.

 5